tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Baller Fresh is an adjective that can describe nearly anything that is great.
Stealing signs is baller fresh shenanigans.
viết bởi Jagwah 26 Tháng một, 2009