tìm từ bất kỳ, như là swag:
 
1.
Some doucher from the J.W's who won't move the hell out of the way from the stairs.
Hey, its that doucher, Ballerina Slippers, he probably likes it in the rear.
viết bởi bassballs66 10 Tháng chín, 2011