tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
When a man's ball are bulging out of the pants
Whoa dude, you got some massive Ballpants goin on right now!
viết bởi Dick B. Pants 15 Tháng tư, 2011