tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
The penis, anus, balls triangle, like the "Ballpanus Triangle"
You better hope nothing ever goes missing in my ballpanus triangle.
viết bởi Bacj 05 Tháng mười một, 2010