tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A white girl who is a nerd.
Cassidy is very much a baloficant.
viết bởi jolola916 03 Tháng tám, 2008

Words related to Baloficant

nerd white cassidy dork girl is loser
 
2.
A white nerd.
Cassidy is such a baloficant.
viết bởi Zebraforlife 11 Tháng mười, 2008