Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Khaki Dockers and a blue blazer
I'm gonna wear my Baltimore tuxedo today.
viết bởi trombasolo 23 Tháng tám, 2008
6 4

Words related to Baltimore tuxedo:

baltimore blazer blue dockers