tìm từ bất kỳ, như là ac slatering:
 
1.
A banana with a Bowl Cut.
"Wow, I just bought a nice Bamana!"
"Woah, dude!"
viết bởi kljgbdjgjfkljljgvdlkjgvfs 15 Tháng năm, 2012
 
2.
a penis. A imperfect contraction of "man banana".
L: I think I need the bamana tonight.
J: Let's go, baby!
viết bởi ellarjay 19 Tháng hai, 2011