tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Dislike or hatred of brown or browning bananas.
Julie threw away her brown banana, because she's banana racist.
viết bởi jilow 02 Tháng tư, 2013