tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
an australian banana
bananajo is a tasty treat for aussies
viết bởi sprtsgy1989 18 Tháng sáu, 2011