tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
Noun
1. A bandanna with bananas on it.
Or
2. A banana wrapped in a bandanna.
Man, did you see that cool banandanna?!
viết bởi Metheroin 23 Tháng ba, 2011