tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
A durogatory term for Hardcore Techno.
"All this Banshaw in here really helps me think gaddamnit!"
viết bởi Pico 24 Tháng mười một, 2003