tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
a man/woman that rapes babies. see also: Baper
"Damn, I had no club Mr. Griffin was a bapist!"
viết bởi niggablackk 10 Tháng chín, 2008