tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
The process of trolling ducks in giant swimming pools.
DON'T bappe the Ducks!
viết bởi yorees 01 Tháng tám, 2012