Top Definition
adjective: to be so really hurtin' or lame
"this party is fucking barce"
viết bởi Emily McLeod 26 Tháng chín, 2003
The area between a mans scrotum and anus.
"My sweaty barce has lead to an appalling case of ball rash"
#furrow #sweat #balls #anus #case
viết bởi Jon99 10 Tháng bảy, 2007
When a bro says something gay to or about another bro
Bro 1: Hey bro what's up?

Bro 2: Bro to be honest you look really cute today.

Bro 1: Damn dude you just pulled a barce!
#gay #barce #bro #weird #awkward
viết bởi Squad THS 04 Tháng mười hai, 2013
To be Really Gay...
"something is stupid"
those kids are fucking Barce
viết bởi Amanda 17 Tháng chín, 2003
A nickname for the city of Barcelona
I went to Barce last week before heading to Madrid.
#barce #barcelona #cities #spain #europe #catalonia
viết bởi Barce88 12 Tháng mười hai, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×