tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Extreme hunger one experiences after ingesting the drug xanax.
Let's go grab something to eat, I have the barchies.
viết bởi whitelightningz 27 Tháng bảy, 2011