Whilst trading futures contracts, trading a spread or outright contract unhedged.
I just got out of my September hedge so I've holding these Junes bareback.
viết bởi pnoy008 23 Tháng hai, 2005
Top Definition
Bareback: Vaginal intercourse, anal intercourse, or oral intercourse without the use of a condom.
Frank was bareback when he had sex with Francis.
viết bởi ~Keyona 09 Tháng một, 2004
Gay anal sex without a condom
It felt so good barebacking his tight warm asshole
viết bởi nutsack 22 Tháng tám, 2003
Sex without a condom, especially anal sex between two men without a condom.
viết bởi Baller-Ass Nigga 08 Tháng bảy, 2003
the act of unprotected sex, or sex without a condom.
The ad for the hooker said "No Bareback"
viết bởi Dannyb247 03 Tháng năm, 2006
To have sex without using a condom.
I couldn't find any condoms so I fucked her bare back.
viết bởi Joe1234 21 Tháng bảy, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×