tìm từ bất kỳ, như là tbt:
 
1.
Working a 3 hour shift at your job.
Darn! I'm not making any money, all I have is Bart Shifts this week
viết bởi woahace 13 Tháng mười, 2010