tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
My dream College... seriously.
matt- what
brandi- if i don't get into Barton College i will die/cry
viết bởi bartonbabe 09 Tháng hai, 2010