tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Australian term for swimming outfit.
Grab you bathers and lets go to the beach
viết bởi AnnaB 19 Tháng tám, 2005