tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
The idiot's pronunciation of "box".
"Holy crap! It's a cardboard bawx!"
viết bởi Automatic 10 Tháng mười, 2005