tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A guy with a very small penis.

-Most Baxtons are irish.
Hey, look at that tiny baxton!!!! Ewhh
viết bởi baked-beans 05 Tháng chín, 2011