tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
the same, crappy city of Bayonne
Bay1 is a giant land fill
viết bởi bayonnesucks 22 Tháng năm, 2011