tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
1) To exclaim something with much emotion
2) A city in Kansas
1) Bazine!
2) Bazine...
viết bởi Draculahunter 02 Tháng mười một, 2003