tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
The God of Light and Hope in the Bongunism religion. Opposite God to Gidb.
"Bdig has brought the morning/lighter."
viết bởi Mr. Stab 14 Tháng sáu, 2004

Words related to Bdig

gidb