tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Slang for bikini. A bra and panties (knickers) designed for the sand and surf.
Dude, check out that chick in that tiny pair of beach undies! Sweet!
viết bởi Man Down Under 17 Tháng năm, 2011