tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A super hot person who motivates you to burn your bean.
Brody Jenner & Michelle Rodriguez are real Bean Burners.....
viết bởi C-Dot 24 Tháng mười, 2007