tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
when u drop multiple craps in the bathtub
self explanitory
viết bởi Crazy Carl 22 Tháng sáu, 2004