Top Definition
An unkempt vaginal region. The appearance of snarly, nappy hair that protrudes from the sides of a womans panties. Generally in a state of disarray, including sloppy looking labia.
1. Paul: So I walked in on this girl changing backstage and she had a bunch of hair hanging out of her underwear. It was disgusting.

Eric: Oh, she had a beargina.

2. Joe: I had a slumpbuster last night she had a big beargina, so I just spacedocked it.

Ben: Get shit on dude!
viết bởi Monster Boxx 30 Tháng tám, 2007

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×