Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Married to the ugly bearded fuck head.
"Dude, the ugly bearded fuck head is married to the beast ugly bitch."
viết bởi Soiled Undergarment 19 Tháng tám, 2003
4 12

Words related to Beast ugly bitch:

ugly bearded fuck head