tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
"Dude, the ugly bearded fuck head is married to the beast ugly bitch."
viết bởi Soiled Undergarment 19 Tháng tám, 2003

Words related to Beast ugly bitch

ugly bearded fuck head