a not so nice group of lads who made really great music because of the guy helping them being a very trained musical expert but unfortunately they worked for the man and helped him brainwash us as did Timothy Leary
rock and metal is the devil's music

mtv is the devil

rap is the devil

hollywood is the devil

big brother is the devil

Lucifer in the Sky with Demons

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×