Top Definition
"I'm Rick James, bitch!" is a phrase made popular by Dave Chappelle through some hilarious sketches. Someone added because to the beginning, and now "Because I'm Rick James, bitch!" is an explanation for anything.
Teacher: Why did you give me an apple with a fishhook in it?
Student: Because I'm Rick James, bitch!
Teacher: I don't understand.
Student: What did the five fingers say to the face?
Teacher: What?
Student: <bitch slap>

Girlfriend: Why did you ceaht on me, you bastard!?
Boyfriend: Because I'm Rick James, bitch!
Girlfirend: Oooh, I love it when you talk dirty.
Boyfriend: That's right, bitch!

Judge: Why did you shoot this man?
Criminal: Because I'm Rick James, bitch!
Judge: Case dismissed.
Criminal: Take that, prosecuting biatches!
viết bởi grey 24 Tháng bảy, 2004
1 Word related to Because I'm Rick James, bitch!
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×