Top Definition
(Beh-key-tas-tick) adj.
1. A girl who is very prostitute-like see prostitute
2. Something that is so ridiculously cool, there is no word to describe it.
3. A word that is not in the dictionary, and has no definite meaning.
1. Did you see Tina on the corner? She's being so Beckytastic lately.
2. Oh my God, no way! That is so freakin' Beckytastic!
3. Buttnugget is such a Beckytastic word.
viết bởi Rebecca1 26 Tháng chín, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×