tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A huge, hairy, devouring vagina
Rita served beef kiev al fresco yesterday, I threw up then ate.
viết bởi MeatySauce 12 Tháng tư, 2011