tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Large scrumptious tits
Man that broads got some set of beef cannons
viết bởi PoppaPoppa 07 Tháng sáu, 2010
 
2.
LARGE MALE REPRODUCTIVE ORGAN.
Man that chick was on my Beef Cannon all night. My nuts are drained!
viết bởi BriMod 10 Tháng hai, 2009