tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A womans vagina that is so gross it looks like beer battered/breaded perch(fish)
Dude that strippers vag looks like beer battered perch
viết bởi evilbeotch 06 Tháng tám, 2010