tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
An Italian Beetard
Dude, you're such a beetardio
viết bởi TArrence+PHILLIP 26 Tháng chín, 2003