tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Punjabi for "idiot" or just a fag.
saaliya, befkoof aa toon!
viết bởi Swag Bag 19 Tháng ba, 2011