Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
To suffer from being a bell end.
Guy 1: That bloke is a bell end.

Guy 2: Yeah he suffers from bell-enditus
viết bởi Sean (via Lou) 12 Tháng sáu, 2008
1 1

Words related to Bell-Enditus:

bell disease end insult saying