tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
An amazing singer who lives in Australia
"Dude did you see Bella Ferraro last night, she's great"
viết bởi Anonomysly Great 25 Tháng một, 2013