tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
adj. A massive erection with many veins
The smurf tried assassinating me but his bellerive got in the way.
viết bởi sexypenguin69 14 Tháng hai, 2011