Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tittybong:
 
1.
Drop your panties and get ready for some hot loving
Man 'Do you fancy some belly pork tonight?'
Lady 'I'll be on the bed with my legs akimbo'
viết bởi Funfairy 30 Tháng tư, 2013
1 0