tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
To have sex with some form of food substance.
Jim saw the pie and decided to bellygrub it up.
viết bởi Saschi 15 Tháng sáu, 2007