tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
The head of a dick (the end of a dick/ the hat)

( ' )
/ /
The dick sucker did not do a good job, she only licked his belt head.
viết bởi Laniqua 29 Tháng ba, 2005