tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Means something extraodinry and cool
Aww that game was beltin
viết bởi Tash masta 29 Tháng một, 2005
 
2.
Stinking, rotten, repulsive, repellant
Some cunt's breath is helfy beltin!
viết bởi Gadge 11 Tháng sáu, 2006