tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A person that flips bergers at a fast food place
Hey are you gunna ''Berger-Flipper'' me?
flipping bergers are fun
viết bởi Berger_flipper 19 Tháng hai, 2009

Words related to Berger-Flipper

bergers flipping fun hey me you