Top Definition
Someone who refuses to drink during a drinking game.
Guy 1: "I don't want to drink though."
Guy 2: "Drink up my son, don't be a Berridge."
viết bởi Rolo Olor 23 Tháng hai, 2009
vb. 'to berridge', 'berridging' etc.
desc. to do one's business in a professional and manly way. gruff. senior. a potential daddy.
'get it berridged!!'
'going at it like berridge'
viết bởi mrroast 24 Tháng hai, 2005
Ten pounds (i.e. pounds sterling, British money, GBP) in pound coins.
Can you give me a berridge for a tenner (=ten pound note)? I need change for parking.
viết bởi Rotho 05 Tháng mười một, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×