tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A man eating woman that is always hungry
The berski is coming to get you
viết bởi Dale5565 04 Tháng mười, 2011