tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
An adjective used to describe things that are Biblical
Ben was a good Christian, his way of life was Bibley
viết bởi BABSMASTER5551325 20 Tháng một, 2010