tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
Describes a person who is both a Mac and a PC
I can check my e-mail on Microsoft Outlook or Entourage baby, I'm bicomputerable.
viết bởi squirly123 16 Tháng sáu, 2010