tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
In a bicycle shop, the people repair bicycles.
Hey bro, what do they do in a bicycle shop?

They repair bicycles!
viết bởi Bicycle Man 27 Tháng một, 2012